Zeus ve Aşkları - Olympos'un En Çapkın Tanrısı ve İlişkileri | Okur Yazarım
Mitoloji Yunan Mitolojisi

Zeus ve Aşkları – Olympos’un En Çapkın Tanrısı ve İlişkileri

Written by Okur Yazarım
 Zeus Kimdir? 

Zeus, Kronos ile Rhea’nın doğan son çocuklarıdır. Kronos’a, doğan çocuklarından birinin kendisini tahtından edeceği kehanet edildiği için, çocuklarını doğar doğmaz yutar. Bu duruma dayanamayan Rhea, Gaia ile Uranos’tan yardım ister ve Zeus’u, Gaia yardımıyla Girit Adası’ndaki Lyktos’ta, Kronos’tan gizlice doğurur. Doğumdan sonra, Kronos’a da yutması için beze sarılmış şekilde bir taş verir. Kronos, beze sarılı şeyi son çocuğu Zeus zannederek yutar. Zeus, bu adada Kronos’un ondan haberi olmadan büyür ve zamanı geldiğinde ise babasından intikamını alarak kendisinden önce yuttuğu bütün kardeşlerini kusturarak onları kurtarır. Daha sonra kardeşleri ile birlikte Tartaros’tan kurtardığı Kykloplar ve Hekatonkheir ile beraber Kronos ve Titanlara savaş açar. 10 yıl süren savaş sonunda babası ve Titanları deviren Zeus, Olympos’un hakimiyetini ele geçirerek tüm dünyanın hakimi olur.

Olympos’taki en güçlü tanrı Zeus, sayısız kadına aşık olur ve onlarla çok değişik biçimlerde birlikte olur: bazen bir boğadır, bazen bir satyr, kimi zaman kuğu ya da bir altın yağmuru…

 Zeus ve Aşkları 
 1- Metis 

Metis and the Oceanids – Gustave Dore(1832-1883)

Metis, Okeanos ile Tethys birlikteliğinden meydana gelen Okeanidesden biridir. Zeus’un ilk karısı olan Metis, Zeus’tan kaçmak için şekilden şekle girmiştir fakat yine de Zeus’tan kaçamamıştır. Zeus ile birlikteliğinden hamile kalmıştır. Gaia’nın kehanetine göre Metis, bir kız çocuğu doğuracak ve bu çocuktan sonra bir daha hamile kalırsa dünyaya getireceği erkek çocuk; Kronos’un babası Uranos’u, Zeus’un da babası Kronos’u gökten indirdiği gibi Zeus’u tahttan indirecektir. Bunu öğrenen Zeus, Metis’e yaklaşarak Metis’i yutar. Bu olaydan bir süre sonra ise Zeus, Triton Gölü’nün kenarında yürüyüş yaptığı sırada başına dayanılmaz bir ağrı saplanır. Bunun üzerine yanına gelen Hermes, Zeus’un rahatsızlığını anlar. Bazı anlatılarda Hephaistos’un, bazı anlatılarda ise Prometheus’un baltasını getirip Zeus’un kafasını yarar. Bu yarıktan ise, tepeden tırnağa silahla donatılmış olarak Athena dünyaya gelir.

 2- Themis 

The Triumph of Justice – Gabriel Metsu – (1629-1667)

Adalet ve düzen tanrıçası olan Themis, Uranos ile Gaia’nın birleşmesiyle oluşan 12 Titandan biri ve Zeus’un Metis’ten sonraki (ikinci) eşidir. Zeus ile birlikteliğinden Klotho, Lakhesis, Atropos adında 3 Moirai (kader) ve Eunomia, Dike ve Eirene adında 3 Horai (mevsimler) meydana gelmiştir. Hesiodos, Zeus ile Themis’in birleşmesini şu şekilde anlatır:

“Sonra ışık saçan Themisle evlendi Zeus,

bu tanrıçadan doğdu Horalar:

Eunomia, Dike ve bereketli Eirene,

ki korurlar insanların ekip biçtiklerini.

Ve Moiralar, akıllı Zeus ‘un çok saydığı

Klotho, Lakhesis ve Atropos,

ki onlar verir yalnız İnsanlara

mutlu ya da mutsuz yaşama paylarını.”

 3- Eurynome 

Eurynome Creates the Cosmos – Elsie Russell

Eurynome, Okeanos ile Tethys birlikteliğinden meydana gelen, sayısı yaklaşık 3000’i bulan Okeanidesden biridir. Zeus ile birlikteliğinden Aglaia, Euphrosyne ve Thealeia isimlerinde 3 tane Kharite meydana gelmiştir.

 4- Mnemosyne 

Mnemosyne – Dante Gabriel Rossetti – (1876-1881)

Hafıza tanrıçası olarak bilinen Mnemosyne; Uranos ile Gaia’nın birleşmesiyle meydana gelen 12 Titandan biridir. Mynemosyne, Pieria Dağları’nda yakışıklı bir çoban kılığına giren Zeus ile dokuz gece boyunca birlikte olur ve bu birliktelik sonucunda ilham perileri olarak bilinen Calliope (epik şiir), Clio (tarih), Erato (aşk şiiri), Eurterpe (müzik), Melpomene (tragedya), Polyhymnia (ilahi), Terpsikhore (dans), Thalia (komedi), Urania (astronomi) isimli Müzler (Musalar) dünyaya gelir.

 5- Hera 

Jupiter (Zeus) et Junon (Hera) – Annibale Carracci (1560-1609)

Hera, Kronos ile Rhea’nın kızı, ayrıca Zeus’un kız kardeşidir. Babası Kronos, doğar doğmaz diğer kardeşleri gibi onu da yutar fakat Zeus, Kronos’u kusturarak Hera ve diğer kardeşlerini kurtarır. Dünyanın egemenliğini eline geçiren Zeus, daha sonra Hera’yı kendine eş olarak alır. Hera ile Zeus’un birlikteliğinden ise; Ares, Hephaistos ve Hebe doğar. Fakat bazı anlatılarda ise, Hera’nın Hepahistos’u, Zeus’un Athena’yı kendi kafasından çıkarmasını kıskanıp kendi kendine yarattığı anlatılır. Hera ile Zeus’un kavgaları hiç bitmez. Zeus’un sadakatsizliklerine çok sinirlenen ve onu sürekli kıskanan Hera, Zeus’un ilişkisi olduğunu bildiği herkese bela olmuştur.

 6- Maia 

Vulcan and Maia – Bartholomäus Spranger (1585)

Maia, İapetos oğlu Titan Atlas ile bir deniz perisi olan Pleione’nin 7 (nymph-peri) kızından biridir. Bu 7 kız kardeşten en büyüğü ve en güzeli olan Maia, Kyllenne Dağı’nda yaşadığı sırada Zeus’un onu görüp ona tutulmasıyla Zeus’la birlikte olur. Bu birliktelikten daha sonra Olympos Tanrıları arasında yerini alacak olan Zeus’un habercisi, tanrıların en kurnazı ve en hızlısı olan Hermes doğar.

 7- Styx 

Styx, Okeanos ile Tethys birlikteliğinden meydana gelen sayısı yaklaşık 3000’i bulan Okeanidesin en başta gelenlerinden biridir. Yeraltı ülkesindeki Styx Nehri’nin tanrıçasıdır. Bu nehre girenler, bir bakıma yenilmez olurlar. Truva Savaşı’nın kahramanlarından Akhilleus, yenilmez olması için, annesi Thetis tarafından topuğundan tutularak bu nehre batırılmıştır. Zeus’un Styx ile birlikteliğinden daha sonra kardeşi Hades’in zorla evlendiği Persephone’nin yani Yeraltı Kraliçesi’nin doğduğu ileri sürülür.

 8- Leto 

Leto, Titan olan Koios ile Phoibe’nin kızıdır. Leto ile Zeus’un ilişkisini kıskanan Hera, hem Leto’yu her yerde takip etmesi için Phthon’u görevlendirir, hem de ”Güneşin doğduğu bütün yerlerde doğuramasın.” diyerek Leto’nun doğum yapmasını engellemek ister. Fakat Zeus, Leto’yu bir bıldırcına çevirerek onun kaçmasını sağlar.

Doğum yapabilmek için tüm dünyayı dolaşan Leto’ya, Poseidon yardımcı olur. Poseidon, üç uçlu yabasını denize vurarak denizden yükselttiği ve dalgadan bir kubbeyle Delos Adası’nı ve Leto’yu koruma altına alır. Daha sonra Artemis ile Apollo’nun doğumu şu şekilde anlatılır;

“……..

Selam sana, ey ulu Leto,

Bu parlak çocukların anası, mutlu ana,

sensin kral Apollon’u, okçu Artemis’i

doğuran,

kayalı Delos’ta doğurduydun oğlunu,

vermiştin sırtını koca dağa, Kynthos’un

sarp eteklerine,

kızını Ortygie’de doğurduydun,

İnopos akıntılarının orada,

bir Fenike ağacı dibinde.

……..”

 9- Danae 

Danae, Argos Kralı Akrisios ile bazı kaynaklara göre, Eurydike’nin; bazı kaynaklara göre ise, Aganippe’nin tek çocuklarıdır. Tek kızı olan Akrisios, bir de erkek çocuk için Delphoi Tapınağı’na gider fakat bu tapınaktaki kahin, ona kızı Danae’den doğacak bir erkek çocuğun, onu öldüreceğini söyler. Bunun üzerine Akrisios, hiçbir erkekle ilişki kurmaması için kızı Danae’yi tunç bir hapishaneye kapatır. Fakat Zeus, gönül verdiği Danae için altın yağmuru şeklinde hapishaneye sızar ve Danae’yi hamile bırakır ve bu birliktelikten Perseus doğar. Akrisios, Perseus’un Zeus’tan olduğuna inanmak istemez. Perseus ile annesi Danae’yi bir sandığa kapatarak denize atar. Fakat deniz Poseidon tarafından sakinleştirilir. Zeus tarafından Seriphos Adası’na sürüklenip burada karaya çıkarlar.

 10- Antiope 

Antiope, Irmak Tanrı Asopos’un; bazı kaynaklara göre ise, Thebai kralı Nykteus’un kızıdır. Antiope’nin güzelliğinden etkilenen Zeus, bir satyr kılığına girerek Antiope’yi baştan çıkarıp onu hamile bırakır.

Jupiter et Antiope – Antoine Watteau (1714 – 1719)

Hamile olduğunu anlayan Antiope, babasının öfkesinden korktuğu için evden kaçar ve Sikyon kralı Epopeus’un yanına sığınır. Daha sonra da onunla evlenir. Babası Nykteus ise, üzüntüsünden canına kıyar ve ölmeden, kardeşi Lykos’tan Antiope’yi bulup cezalandırmasını ister. Bunun üzerine Lykos, Sikyon’a saldırır, Epopeus’u öldürür ve Antiope’yi tutuklu olarak Thebai’ye geri getirir. Antiope, Zeus’tan hamile kaldığı çocukları Amphion ile Zethos’u yolda doğurur. Lykos’un emri ile dağa bırakılan ikizler, bir çoban tarafından bulunur ve onlar tarafından yetiştirilir. Thebai’ye götürülen Antiope, burada Lykos ile karısı Dirke’nin işkencelerine maruz kalır ama buradan tanrıların yardımıyla kaçmayı başarıp, oğullarının yaşadığı kulübeye gelir. Kadının gerçek anneleri olduğundan habersiz olan Amphion ve Zethos, onu yoldan geçen bir yolcu sanarak evlerine almazlar. Hatta Antiope’yi, kendisini aramaya çıkan Dirke’ye teslim ederler. Tam bu sırada olan biten her şeyi gören çoban, üvey oğullarına dönerek:

“Sizin bundan sonra en büyük düşmanınız Furiler olacaktır. Bu yüzden çok dikkatli davransanız iyi olacak” der. Kendilerine söylenenlere bir anlam veremeyen çocuklar:

“Onlar neden bizim düşmanımız olsun, biz saygıda hiçbir zaman kusur etmedik” derler.

“Ama artık onları karşınıza aldınız” der yaşlı çoban onlara.

“Çünkü öz annenizi korumayı reddedip, onu kendisine bin bir türlü eziyet eden düşmanına teslim ettiniz.”

Bunun üzerine Amphion ve Zethos, Dirke’nin peşine düşerek onu yakalamayı başarırlar. Antiope’yi kurtaran çocukları, Dirke’den de öçlerini alırlar.

 11- Plouto 

Pluto’nun (Plouto) ebeveynleri tam olarak bilinmese de bazı kaynaklar, babasının Kronos, bazı kaynaklar, Himantes olduğunu yazar. Pluto’nun Zeus ile birlikteliğinden ise, daha sonraları Lydia kralı olacak olan Tantalos doğacaktır.

 12- Ganymedes 

Ganymedes, Troya kralı Tros’un üç oğlundan biridir. Ölümlülerin en güzeli sayılan Ganymedes ile Zeus’un ilişkisini, Homeros şu şekilde anlatır:

“Erikhthoniostan Trosdoğdu, Troyalıların kralı.

Kusursuz üç oğlu oldu Tros’un da:

İlos, Assarakos, tanrılara denk Ganymedes.

En güzeliydi Ganymedes ölümlü insanların,

tanrılar kaçırdı onu Olympos ‘a

Zeus’a şarap sunan olsun diye,

dediler güzelliğiyle yaşasın tanrılar arasında.”

Rape of Ganymede – Villiam Hilton (1806)

Zeus, Ganymedes’i, dağın yamaçlarında sürü otlatırken görür ve aşık olur. Bunun üzerine ya Ganymedes’i Olympos’a getirmesi için kartal yollamış ya da kendisi kartala dönüşüp onu Olympos’a kaçırmıştır. Zeus, Ganymedes’i, tanrıların sofrasında şarap sunucusu olarak Hebe’nin yerine kullanmıştır.

 13- Taygete 

Taygete, Titan Atlas ve Peliope’nin 7 (nymph-peri) kızından biri ve Zeus ile birlikte olmuş Maia’nın kardeşidir. Zeus’un kendisine olan ilgi ve tacizlerinden usanan Taygete, Artemis’den yardım ister. Bunun üzerine Artemis, onu dişi bir geyik haline getirir. Geyiğe dönüşen Taygete, bilincini yitirir ve onun bu zaafından faydalanan Zeus, onunla birlikte olur. Bu birliktelikten ise, Lakedemonia bölgesine ismini veren ve Spartalıların atası sayılan Lakedaimon doğar.

 14- Alkmene 

Güzelliği ile tanınan Alkmene, Perseus’un soyundan gelir. Zeus’un tanrılar ve devler arasında yaklaşan bir savaş için ölümlü bir kahramana ihtiyacı vardır. Bunun üzerine Thebai Sarayı’nda yaşayan Alkmene’yi, Herakles’i doğurması için seçer ve Alkmene’nin henüz yeni evlendiği eşi Amphitryon’un bir savaş için saraydan ayrılmasını fırsat bilerek, kocasının kılığına girip Alkmene’yle beraber olur. Aslında Alkmene, asıl eşi olan Amphitryon’dan da gebedir ve Zeus bunu bildiğinden, Alkmene’nin ikinci kez doğum sancısı çekmemesi için çocukların ikiz olarak doğmasını sağlayacaktır. Zeus, kahraman Perseus’un soyundan dünyaya gelecek olan bu çocuğun çok büyük bir güce sahip olacağını da bilir.

Alkmene’nin kocası Amphitryon, sabah eve döndüğünde karısıyla yatmak ister ancak Alkmene, gece birlikte olduklarını düşündüğü için buna isteksiz olduğunu belli edecek şekilde davranır. Bundan şüphelenen Amphitryon, bir kahine danışır ve kahinden Zeus’un Alkmene ile o gece beraber olduğunu öğrenir.

Zeus’un Alkmene’yi gebe bıraktığını öğrenen Hera, büyük bir kıskançlık ve Herakles’e karşı da nefret duyar. Hera, Zeus’tan, Perseus soyundan ilk doğacak çocuğun insanlar üzerinde büyük bir egemenlik kuracağının sözünü alır. O sırada Mykeneai’ya giderek orada Perseus’un soyundan olan Sthenelos’u bulur. Sthenelos’un karısının yedi aylık gebe olduğunu bilen Hera, ebe Tanrıça Eileithyia’dan kadını yedi aylıkken doğurtmasını ve Alkmene’nin doğumunu da geciktirmesini ister. Yedi aylıkken doğurtulan o çocuk Eurystheus’tur. Herakles’ten erken doğan Eurystheus, böylece Tiryns kralı olur.

 15- Europa 

Europa, Deniz Tanrısı Poseidon ile Libya’nın ikiz çocuklarından biri olan Fenike’nin Sur Kralı Agenor ile Telephassa’nın (Argiope) kızıdır. Europa’ya kalbini kaptıran Zeus, Hermes’ten Kral Agenor’un sürülerini, Europa’nın arkadaşlarıyla birlikte zaman geçirdiği Tyre Kumsalı’na doğru sürmesini ister. Bu arada kendisi de bir boğaya dönüşerek sürüye karışır ve Europa’nın yanına sokulur. Boğanın güzelliğinden etkilenen Europa, ilk başlarda çekinse de bu korkusunu yener ve boğayı sevmeye başlar.

The Rape of Europa – Paolo Veronese (1578)

Europa, hayvanın sırtına biner ve sahilde gezmeye başlar. Bunun üzerine Zeus, attığı yıldırımları bile kıskandıracak bir hızla koşmaya başlar. Korkudan dehşete kapılan Europa, bir yandan uzaklaşan sahile bakarken bir yandan da düşmemek için boğaya sarılır. Europa’yı Girit’e kaçıran Zeus, burada bir pınar yakınındaki söğüt korusunda ya da bazı anlatımlardaki gibi hiçbir mevsimde solmayan bir çınar ağacının altında onunla birlikte olur. Bu birliktelikten Lykia Kralı Sarpedon, Girit Adası’na hükmeden Minos ve yeraltı dünyasının yargıcı Rhadamanthys doğar.

 16- Kallisto 

Kallisto, Arkadya Kralı Lykaon’nun kızıdır. Artemis, yanındaki herkesin iffetli olmasını ister. Zeus, birgün kendini Artemis’in kılığına sokarak Kallisto’ya yanaşır ve onu baştan çıkarıp onunla birlikte olur.

Diana and Callisto – Peter Paul Rubens (1639)

Artemis, onun hamile olduğunu fark ettiğinde ise genç kızı bir ayıya dönüştürür ve peşine de köpeklerini takar. (Bazı anlatılarda ise Kallisto’yu ayı şekline Hera’nın soktuğunu anlatılır.) Bunun üzerine Zeus, onu gökyüzüne çıkarır. Bununla beraber, bazıları bizzat Zeus’un Kallisto’yu bir ayıya dönüştürdüğünü ve kıskanç Hera’nın onu avlaması için Artemis’i ikna ettiğini ileri sürerler. Kallisto’nun Zeus ile birlikteliğinden ise, daha sonra Arkadya bölgesinin efsane atası Arkas doğar.

 17- Demeter 

Kronos ile Rhea’nın kızı Zeus’un da kardeşi olan Demeter, birçok ilişkisi olmasına rağmen hiç evlenmez. Hatta kardeşi Zeus bile, ona kıskançlığa varacak şekilde tutulur. Demeter’in Zeus ile birlikteliğinden Ölüler Diyarı Kraliçesi Persephone ve İakkhos doğar. Demeter, Thebai’nin kurucusu Kadmos ile Harmonia’nın düğününde aşık olduğu İasion ile birlikte olur ve bu birliktelikten ise, Ploutos doğar. Daha sonra durumu öğrenen Zeus ise, İasion’u bir yıldırımla öldürür. Demeter’in bir başka ilişkisi ise, yine erkek kardeşi olan Poseidon ile olmuştur. Bu ilişkiden ise, Arion ve Despoina doğmuştur.

 18- İo 

İo, Nehir Tanrısı İnakhos’un kızıdır. Hera’nın tapınağında bir rahibe olan İo, Zeus’un yakınlaşmalarına maruz kalır. Bundan şüphelenen Hera, Zeus’un yanına gelir. Bunun üzerine ise Zeus, İo’yu gizlemek için onu, beyaz bir ineğe dönüştürür ve bu hayvanla bir ilişkisi olmadığına dair Hera’ya yemin eder. Fakat buna inanmayan Hera, Zeus’dan ineği kendisine hediye etmesini ister. Bunu kabul etmek zorunda kalan Zeus, ineği Hera’ya hediye eder. Hera ise, ineği Zeus’tan uzak tutmak için, yüz gözlü Argos Panoptis isimli bir canavarın korumasına bırakır.

Jupiter and Io – Antonio da Correggio (1532-1533)

Zeus ise, İo’yu kurtarmak için Hermes’i görevlendirir. Tanrıların habercisi olan Hermes, Argos’u flütünden çıkan nağmelerle uyutur ve Argos’u öldürüp, İo’yu kaçırır. Argos’un ölümü üzerine Hera, bu olayın unutulmaması için Argos’un bedenindeki gözleri alarak tavus kuşunun kuyruğuna yerleştirir. Bununla da yetinmeyen Hera, İo’yu rahatsız etmesi için onun peşine de bir sığır sineği takar. Hermes’in de yardımıyla kaçmayı başaran İo, kendisini rahat bırakmayan sığır sineğinden de kurtulmak için kaçmaya başlar. İstanbul Boğazı’nı geçen İo, daha sonra Kafkasya’da zincirli olan Prometheus ile karşılaşır.

Aiskhylos'un Zincire Vurulmuş Prometheus isimli eserinden

İstiyorsunuz madem, hayır diyemem:

Açıkça anlatayım her şeyi size,

Ama doğrusu anlatmaya utanıyorum da

tanrısal bir kasırganın nasıl

allak bullak edip ben zavallıyı, varlığıma yeni bir biçim verdiğini!

Geceler gecesi yapayalnızken odamda

şöyle sözler duyuyordum düşlerimde:

“Ey mutlu genç kız, niçin yalnızsın

erkeklerin en yücesi özlerken seni?

Zeus yanıp tutuşuyor senin için,

Aphrodite ‘nin gerdeğine girmek istiyor

seninle.

Zeus’un isteğine karşı koma sakın,

kalk, git Lerna ‘nın yeşil çayırlarına,

babanın koyun, sığır otlaklarına,

git ki Zeus görsün orada seni,

doysun seni görmeye Zeus ‘un gözü”.

Ah! Hep böylesi düşler gördüm geceleri,

ve bir gün canımı dişime alıp

söyledim babama ne düşler gördüğümü.

O zaman babam Pytho’ya, Dodona’ya

adam üstüne adam yolladı öğrenmek için

tanrılar ne istiyor,ne istemiyor diye.

Ama gönderdiği adamlar dönünce karışık,

karmakarışık sözler ediyorlardı.

Sonunda günün birinde

anlaşılır bir söz geldi İnakhos’a,

bu söz açıkça diyordu ki babama:

At kızını evinden, yurdundan dışarı,

gitsin, tanrılara bir kurbanlık gibi,

dolaşıp dursun dünyanın dört bir yanına,

yoksa Zeus yıldırımlarıyla

çarpıp yok edecek senin soyunu.

Apollon’dan gelen bu sözleri düyunca

babam,

kovdu beni, attı evinden dışarı

Kendi için de, benim için de kötü bir şeydi

bu,

ama ne yapsın, Zeus’tu onu zorlayan.

Biranda değişiverdi içim, dışım,

birden şu boynuzlar çıktı başımdan.

Kerkhne’nin, Lerna’nın tatlı sularına

doğru.

Argos adında birini taktılar peşime.

Bu, Toprağınoğlu asık suratlı çoban

adım adım izliyordu beni,

sayısız gözlerini dikerek üstüme.

Beklenmedik bir anda can verdi bu çoban,

bense hep o belalı iğnenin zoruyla

Bu topraktan o toprağa koştum durdum.

İo oradan Mısır’a geçer. Zeus burada İo’yu  tekrar insana dönüştürür ve burada Zeus’un oğlu Epophus’u doğurur.

 19- Semele 

Semele, Thebes Kralı Kadmos ile Harmonia’nın birlikteliğinden meydana gelen 4 kız çocuğundan (İno, Autonoe, Agaue, ve Semele) biridir. Zeus, Semele’ye aşık olur ve kartal kılığına girerek Semele ile birlikte olur. Bu durumu öğrenen Hera, yaşlı bir kadın kılığına bürünerek, o zaman 6 aylık (bazı kaynaklara göre 7 aylık) hamile olan Semele’nin yanına gider. Semele’nin güvenini kazanan yaşlı kadın, Semele’den çocuğunun babasının Zeus olduğunu öğrenir fakat yaşlı kadın, buna inanmamış gibi yapar. Çünkü asıl derdi Semele’nin aklına kuşku tohumlarını ekmektir ve bunu da başarır. Semele, bu kuşku ile Zeus’dan kendisini bütün haşmetiyle göstermesini ister.

Jupiter and Semele – Dosso Dossi

Böylece birlikte olduğu kişinin gerçekten Tanrılar Kralı Zeus mu yoksa bir varlık mı olduğunu öğrenmiş olacaktır. Zeus, bunu ilk olarak reddeder çünkü bir ölümlünün yanıp kül olmadan Zeus’u görmesi mümkün değildir. Fakat Semelen’nin ısrarlarına daha fazla dayanamayan Zeus, ona yıldırım ve şimşek olarak görünür ve Semele, yıldırımın ateşiyle kül olur ve  kül olurken de Hermes, Zeus’un oğlu Dionysos’u kurtarır. Kurtardığı Dionysos’u, Zeus’un baldırının iç kısmına diker. Birkaç ay sonra Dionysos, Zeus’un baldırından tekrar dünyaya gelir.

 20- Leda ve Nemesis 

Leda’nın anne ve babası hakkında kaynaklar arasında farklılıklar mevcuttur ama genellikle Aitolia Kralı Thestios’un kızı olduğu kabul edilir.  Tyndareus ile evli olan Leda ile aşığı olan Zeus, kuğu kılığına girerek Eurotas Nehri kenarında birlikte olur. Fakat Leda, aynı gece kocası ile de beraber olmuştur. Bu birleşmelerden iki tane ikizleri olur. Zeus’un çocukları, Helene ile Kastor iken; Tyndareos’un çocukları ise, Klytaimestra ile Polydeukes’dir.

Leda and the Swan – Cesare da Sesto(1477-1523) After Leonardo da Vinci (1452-1519)

Başka bir efsaneye göre ise; Zeus, Öç Tanrıçası Nemesis’e aşık olur fakat Nemesis, Zeus’u istemez ve ondan kaçmak için kaz şekline bürünür fakat Zeus, kuğu şekline bürünüp Nemesis’e yaklaşır ve onunla birlikte olur. Nemesis’in yumurtladığı yumurtaları alan Hermes, o sırada bacaklarını iki yana açarak iskemlede oturmakta olan Leda’nın bacaklarının arasına fırlatır. Bu yumurtadan Helene doğar. Leda, Helene’yi diğer çocuklarından ayırmaz ve kendi kızı gibi büyütür.

 21- Dione 

Dione, Hesiodos’a göre, Okeanos ile Tethys’in doğan 3000 Okeanidesden biridir. Homeros’a göre ise, Dione’nin Zeus ile birlikteliğinden Güzellik Tanrıçası olarak bilinen Afrodit doğar.

 22- Lamia 

The Lamia – Herbert James Draper (1909)

Mitolojide Libya Kraliçesi olarak geçen Lamia da Zeus’un sevgililerinden biri olmuş ve Hera’nın kıskançlığından dolayı onun gazabına uğramıştır. Zeus ile birkaç kez birlikte olan Lamia, her çocuk doğuruşunda Hera gelir ve doğan çocuğu öldürür. Bunun üzerine Lamia, bir mağaraya saklanır ve kederinden canavarlaşarak diğer kadınların çocuklarına düşman kesilir. Bazı anlatılarda, Lamia ile Zeus’un birlikteliğinden Akheilos’un doğduğu yazar.

 23- Aegina 

Aegina – Ferdinand Bol

Aegina, Yunan mitolojisinde Irmak Tanrısı Asopos ile bir nymph olan Metope’nin kızıdır . Zeus, aşık olduğu Aegina’yı ateş veya kartal biçimine girerek kaçırır ve Oenone adlı bir adaya götürür. Aegina’nın Zeus ile birlikteliğinden ise, daha sonra Oenone Adası’nın Kralı ve Truva Savaşı’nın kahramanlarından Akhilleus‘un dedesi Aikos doğar.

     Yararlanılan Kaynaklar

  • Robert Graves – Yunan Mitleri
  • Azra Erhat – Mitoloji Sözlüğü
  • Colette Estin – Yunan ve Roma Mitolojisi
  • Hesiodos – Theogonia
  • NTV Mitoloji
  • Richard Buxton – Yunan Mitolojisi
  • www.theoi.com
  • Arthur Cotterell&Rachel Storm – Büyük Dünya Mitoloji Ansiklopedisi
Click to rate this post!
[Total: 33 Average: 3.3]

About the author

Okur Yazarım

2016'nın Ekim ayından itibaren Sanat Tarihi, Mitoloji ve Sembolizm konularında yazılar yazmak üzere bir araya gelmiş küçük bir grubuz. Bu süre içerisinde sizlere okuduğumuz ve araştırdığımız konularda mümkün olduğunca doğru bilgiyi basit bir dille ulaştırmak için çabalıyoruz.

Leave a Comment