Yunan Mitolojisi-12 Olimposlu | Yunan Mitolojisi | Okur Yazarım
Mitoloji Yunan Mitolojisi

Yunan Mitolojisi-12 Olimposlu

Written by Okur Yazarım

Zeus

Zeus, Kronos ile Rhea’nın altı çocuğundan sonuncusudur. Kardeşleri ile birlikte Tartaros’tan kurtardığı Kykloplar ve Hekatonkheir ile beraber Kronos ve Titanlara savaş açar. 10 yıl süren savaş sonunda babası ve Titanları deviren Zeus, Olimpos (Olympos)’un hakimiyetini ele geçirerek tüm dünyanın hakimi olur.

Tanrıların tanrısı olarak bilinen Zeus gök tanrıdır, gökle ilgili doğal güçlerin hepsiyle bağlantılıdır. Işık, aydınlık, bulut, gök gürlemesi, şimşek ve yıldırım Zeus’un egemenliği altındadır. Zeus’un simgeleri “yıldırım, kartal ve asa”dır.

Zeus hakkında daha detaylı bilgi için tıklayınız.

 

Hera

Kronos ile Rheia’nın kızı olan Hera diğer Olimpos (Olympos)’lu tanrılar olan Hestia, Demeter, Hades, Poseidon ve Zeus’un kız kardeşidir. Ayrıca Hera, Zeus’un son eşi olarak bilinmektedir. Zeus ile Hera’nın evliliğinden savaş tanrısı Ares, gençlik tanrıçası Hebe ve doğum tanrıçası olarak bilinen Eileithyia dünyaya gelir.

Homeros destanlarında “inek gözlü”, “ak kollu” ya da “altın tahtlı” olarak nitelendirilen Hera’nın kişiliği ve efsaneleri hep bir kavga, kin, hınç ve geçimsizlik havası yarattığı için sevimsiz bir tanrıça olarak görülür. Kızı Eileithyia ile doğumlara gözcülük eden tanrıça Roma mitolojisinde Juno olarak bilinir. Hera doğum sırasında kadınların ve evliliklerin koruyucusudur. Simgeleri ise “nar (bereket simgesi), inek ve en önemlisi tavus kuşu”dur.

Hera hakkında daha detaylı bilgi için tıklayınız.

Poseidon

Yunan mitolojisinde denizlerin hakimi sayılan Poseidon, Kronos ile Rhea’nın oğludur. Elindeki Kyklopların ona verdiği üç dişli yabayla denizleri altüst eden denizlerin hakimi ayrıca depremleri de meydana getirir ki bu sebeple destanlarda “Enosigios” yani “yeri sarsan” sıfatıyla anılmıştır.

Kardeşleri Zeus ve Hades ile birlikte babaları Kronos’u gökyüzündeki tahtından indirdikten sonra gökyüzünün, denizlerin ve yeraltının efendilerini belirlemek için kendi aralarında kura çekerler. Gökyüzü Zeus’a, yeraltı Hades’e, denizlerin hakimiyeti Poseidon’a kalır ve yeryüzü ise üç tanrının ortak alanı olur.

Poseidon hakkında daha detaylı bilgi için tıklayınız.

Demeter

Toprak ve bereket tanrıçası Demeter Hesiodos’a göre Rheia ile Kronos’un kızı ve Olimpos(Olympos) kralı Zeus’un kız kardeşidir. Demeter’in, kardeşi Zeus ile gizli birlikteliğinden ise Kore (Persephone) ve bazı kaynaklara göre İakkhos dünyaya gelmiş ve Poseidon ile birlikteliğinden ise Arion ve Despoina dünyaya gelmiştir.

Demeter’in yeryüzündeki ekinleri ve buğdayı simgelemesiyle beraber mevsimleri simgeleyen bir efsaneye de kızı Persephone ve Yeraltı tanrısı Hades ile birlikte konu olmuştur.

Demeter hakkında daha detaylı bilgi için tıklayınız.

Ares

Yunan mitolojisinde savaş tanrısı olarak geçen Ares’in Roma’daki karşılığı ise Mars’tır. Zeus ile Hera’nın birleşmesi sonucu doğan Ares, sürekli savaş başlatıp insanların ölümünden, şehirlerin istila edilmesinden zevk aldığı için çoğu tanrı tarafından sevilmez. Ares, Yunan mitolojisinde şiddeti tahrik eden tutkulu ve hırçın bir aşık ve vicdansız bir arkadaş olarak tasvir edilmesine karşın Romalıların tanrısı Mars’ta bu kötü huylarının hiçbirine rastlanmaz. Homeros’un destanlarında da kaba kuvveti simgeleyen Ares; azgın, uğursuz, çılgın olarak da nitelendirilir. Ares’in sembolleri “miğferi, mızrak ve kalkan”dır.

Ares hakkında daha detaylı bilgi için tıklayınız.

Afrodit (Aphrodite)

The Birth of Venus by Sandro Botticelli, circa 1485

Yunan mitolojisinde Afrodit, aşk ve güzellik tanrıçası olarak bilinmektedir. Roma mitolojisine Venus olarak geçen Afrodit’i, Homeros ve pek çok şair altın, cilveli, gönül alıcı gibi sıfatlarla nitelemişlerdir.

Kimi kaynaklarda tanrıça dalgaların köpüğünden çırılçıplak çıktıktan sonra bir deniztarağı kabuğuna binerek Kythera’ya gitmiştir. Botticelli’nin Venüs’un Doğuşu “The Birth of Venus” adlı tablosunda Afrodit bir deniz kabuğu içinde çıplak olarak resmeder.

Afrodit hakkında daha detaylı bilgi için tıklayınız.

Apollon

Apollo and Diana – Giovanni Battista Tiepolo

Zeus ile Leto’nun birlikteliğinden doğan Apollon, aynı zamanda güzel tanrıça Artemis’in ikiz kardeşidir. Artemis adı gibi Apollon adının da Yunanca olmadığı ve bu iki tanrının Anadolu’dan geldiği bilinmektedir. İlyada’nın ilk dizelerinde okçu tanrı olarak karşımıza çıkan Apollon’un okçu ve yaman okçu oluşu onun doğu ile ilişkisini daha da pekiştirir. Apollon ve Artemis’in yay ve ok konusundaki yetenekleri onlara büyük bir üstünlük sağlar ve birçok efsanede bu yetilerinden faydalanırlar. Onların okuyla ölmek ansızın tatlı bir ölüme kavuşmak anlamına gelir.

Apollon birçok yöre ve bölgede farklı kimlikler altında tapınım görmekteydi. En çok bahsi geçen kimlikleri ise; müzik, kahin, yasa koyucu, ışık, kapıların koruyucusu, sağlık ve aranma ile ölümsüz genç erkek ve güzellik tanrısı kimliğidir. Apollon’un simgeleri; “ok ve yay, lir ve defne”dir.

Apollo hakkında daha detaylı bilgi için tıklayınız.

Artemis

Yunan mitolojisinde Zeus ve Leto’nun ilişkisi sonucu Artemis ve Apollon doğmuştur. Aynı kardeşi Apollon gibi ok ve yay kuşanmış bir şekilde tasvir edilen Artemis ay tanrıçası olarak da bilinmektedir. Ayrıca ölümlülere salgın hastalıklar ya da ani ölümler gönderme ve hastalıkları iyileştirme gücüne sahiptir. Çok yönlü bir tanrıça olan Artemis, doğa tanrısı olarak hayvanların efendisiydi. Bu niteliğinden dolayı pek çok hayvan türü onun için kutsal sayılmaktaydı. Artemis’in sembolleri ise “ok ve yay”dır.

Artemis hakkında daha detaylı bilgi için tıklayınız.

Athena

Yunan mitolojisinde Athena; zeka, ilham, sanat ve savaş tanrıçası olarak geçmektedir. Roma mitolojisindeki karşılığı ise Minerva’dır. Eserlerde daha çok iki adla yani Pallas Athena olarak anılmaktadır. Athena’nın bir diğer adı da Tritogeneia’dır.  Athena Hesiodos’un Theogonia’sında dünyayı birbirine katan, hiç yorulmadan orduları yöneten, cenk ve savaş bağrışmalarından hoşlanan bir tanrıça olarak geçer.Tanrıçanın sembolleri miğfer, kalkan, mızrak, zeytin dalı ve baykuştur. Sembollerinden zeytin dalı barışı, baykuş bilgeliği mızrak ise savaşı temsil etmektedir.

Athena hakkında daha detaylı bilgi için tıklayınız.

Hermes

Zeus ile Maia’nın oğlu olan Hermes tanrıların en kurnazı ve hızlısı olarak bilinmektedir. Bu kurnaz tanrının Roma mitolojisindeki karşılığı Merkür’dür. 7 telli liri ve kavalı icat eden Hermes, Zeus’un habercisi olarak görev yapar. Ticaret yapanlara kılavuzluk etmek ve dünyanın neresinde olursa olsun yolcuların özgür hakkını korumak gibi görevleri de vardır. Önemli görevlerinden biri de ölenleri ruhlarını yer altı ülkesine götürmektir.

Hermes hakkında daha detaylı bilgi için tıklayınız.

Hephaistos

Athena Scorning the Advances of Hephaestus

Hephaistos, Zeus ile Hera’nın oğludur ama başka bir efsaneye göre de Hera, Zeus’un Athena’yı kafasından çıkarmasını kıskanmış ve onu kendi kendine doğurmuştur. Hephaistos hem topal hem de çirkin olması sebebiyle (Olimpos) Olympos tanrıları arasında tektir, bu yüzden de hor görülür tanrılarca. Ancak bu tanrı her türlü madeni işleyip olağanüstü güzellikte eserler yaratmasını başarır. Hephaistos’un sembolleri; “balta, demir dövme maşaları ve örs”tür.

Hephaistos hakkında daha detaylı bilgi için tıklayınız.

Dionisos

Zeus ile bir Thebai prensesi olan Semele’nin oğullarıdır. Yunan mitolojisinde bitki, şarap ve esriklik tanrısıdır. “Boğa boynuzlu tanrı” olarak tanınır çünkü genellikle bu kuvvetli hayvanın biçiminde görünür. Roma mitolojisindeki simgesi tanrı Bacchus’tur.

Yararlanılan Kaynaklar

  • Azra Erhat-Mitoloji Sözlüğü
  • Arthur Cotterell ve Rachel Storm-Dünya Mitoloji Ansiklopedisi
  • Robert Graves- Yunan Mitleri
  • Richard Buxton – Yunan Mitolojisi
Click to rate this post!
[Total: 4 Average: 5]

About the author

Okur Yazarım

2016'nın Ekim ayından itibaren Sanat Tarihi, Mitoloji ve Sembolizm konularında yazılar yazmak üzere bir araya gelmiş küçük bir grubuz. Bu süre içerisinde sizlere okuduğumuz ve araştırdığımız konularda mümkün olduğunca doğru bilgiyi basit bir dille ulaştırmak için çabalıyoruz.

Leave a Comment