Büyük Selçuklu Tipi Eyvanlı Camiler | Okur Yazarım
Anadolu Selçuklu Sanatı Sanat Tarihi

Büyük Selçuklu Tipi Eyvanlı Camiler

Written by Okur Yazarım

İran Selçukluları’nın eyvanlı avlu ve mihrap önü kubbeli bir hariminden meydana gelen bu tip (Büyük Selçuklu Tipi Eyvanlı) camilere Anadolu’da sadece Malatya Ulu Camii örnektir.[1]

Malatya Ulu Camii (1224)

Alaeddin Keykubad tarafından 1224 yılında yaptırılmıştır.Mihrap önü kubbeli, eyvanlı ve iç avlulu bu yapı, Büyük Selçuklu Cuma camilerinin sahip olduğu eyvanlı – avlulu tipolojinin Anadolu’daki tek örneğidir. Yapının orijinal olarak tuğladan inşa edilmiş olması ve minaresinde bulunan mozaik çini süslemeler de İran’la olan diğer bağlantısıdır.[2]

Mihrap önü kubbeli yapıda eyvan-kubbe birleşimi görülür. Dıştan dışa düzgün olmayan bir dikdörtgen plan üzerine oturmaktadır. Harim bölümü kıble duvarına paralel sekiz sahından oluşur.[3]

Firuze ve patlıcan moru çini mozaikli geometrik geçmeler eyvanı süslemektedir.  Eyvanın ardındaki kubbe ise tromp geçişlidir. Tromplardan başlayarak tuğla örgüsü kubbe içinde spiral bir doku oluşturur.[4]

[1] Haşim Karpuz, a.g.e., s.

[2] Oluş Arık, “Malatya Ulu Camii’nin Asli Planı ve Tarihi Hakkında”, Vakıflar Dergisi, S: 8, 1969, s. 141.

[3] Oluş Arık, a.g.m., s. 142.

[4]Oktay Aslanapa, Anadolu’da Türk Çini ve Keramik Sanatı, İstanbul 1965, s. 71.

Hazırlayan: Burcu ÜYKEN – Anadolu Selçuklu Camileri

Click to rate this post!
[Total: 2 Average: 5]

About the author

Okur Yazarım

2016'nın Ekim ayından itibaren Sanat Tarihi, Mitoloji ve Sembolizm konularında yazılar yazmak üzere bir araya gelmiş küçük bir grubuz. Bu süre içerisinde sizlere okuduğumuz ve araştırdığımız konularda mümkün olduğunca doğru bilgiyi basit bir dille ulaştırmak için çabalıyoruz.

Leave a Comment