Gaziantep İmar Planı

Gaziantep’in ilk kapsamlı ve bütüncül kent planı deneyimi, 1938 yılında Alman şehirci Hermann Jansen tarafından hazırlanmıştır. 1 / 2000 plan ölçekte hazırlanmış olan Gaziantep’in ilk İmar Planı yaklaşık 600 ha kapsamaktadır.

Jansen’in mekansal gelişme yönü ve kent makroformu açısından temel ilkesi; kentin batı, kuzey ve güney yönlerinde geliştirilmesidir. Bu ilke çerçevesinde kentin güney ve batı yönlerinde gelişme konut alanlarının varlığı dikkat çekmektedir. Kentin kuzeyinde öneri bir demiryolu hattı ile bütünleşik yaklaşık 33 ha alan sanayi alanı olarak ayrılmıştır. Mevcut kentsel ulaşım sistemi çeşitli düzenleme önerileri sunmaktadır. Suburcu, Karagöz ve Gaziler Caddesi’nin genişletilmesi, Atatürk Bulvarı ve İsmet İnönü Caddelerinin açılması kararları 1938 planına dayanmaktadır.

Kent içi ulaşım sistemi bütünleşik olarak yakın çevre yerleşmeler ile bağlantılı ulaşım ağı da yeniden kurgulandığı görülmektedir. Bu kapsamda kentin kuzeyinde istasyon ve demiryolu bir eşik oluştururken, doğu, güney ve batı yönlerini çevreleyerek Adana, Kilis ve Nizip yollarını birbirine bağlayan karayolu varlığı dikkat çekicidir. Bu kararların izlerini günümüz Gaziantep kenti ulaşım sisteminde görmek mümkündür.

Kentin en önemli açık ve yeşil alan varlığı ise Alleben Deresi’nin çevresinde düzenlenen yeşil alanlar, hipodrom alanı ve yarışma alanı olarak tanımlanan bölgelerdir. Kentsel açık-yeşil alanların toplam alan içerisindeki payı ise yaklaşık % 16’dır.

Yararlanılan Kaynaklar

  • Hans Reuther, ” Hermann Jansen “,  Neue Deutsche Biographie ,10 (1974), s. 340.
  • M.Serhat Yenice, Tülay Karadayı Yenice, “Gaziantep Kenti Planlama Deneyimleri Üzerine Bir Süreç Değerlendirmesi”, Gaziantep Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, C.17,S.2.(2018),s.555.
Click to rate this post!
[Total: 0 Average: 0]

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen adınızı giriniz