Hermann Jansen'in Adana İmar Planı | Şehircilik | Okur Yazarım
Sanat Tarihi Şehircilik

Hermann Jansen’in Adana İmar Planı

Written by Okur Yazarım

Adana İmar Planı

Adana’da, 1930-1940 yılları arasında kentsel gelişme Tepebağ’ın kuzey ve kuzey-batısında yoğunlaşmış ve yeni yerleşim alanlarında planlı büyüme zorunluluğu doğmuştur. Bu amaçla 1939 yılında Prof. Hermann Jansen tarafından Reşatbey semti ve çevresini kapsayan ilk imar planı yapılmıştır.

Jansen tarafından hazırlanan ilk plan sınırlı bir alan için tasarlanmıştır. Tren istasyonu ile eski şehir arasında kalan alan için bir plan tasarlamıştır. Bu alan bir spor bölgesi, iki park, üç okul ve bir tiyatro ile desteklenmiştir.

Jansen, yeni tren istasyonunu Atatürk parkına bağlayan yaya yolu için bir düzenleme yapmıştır. Jansen yollara sürekli olarak yerleştirilmiş büyük ev blokları önermiş ve kavşakları ve Tarsus ve Ceyhan’a şehirlerarası karayolu için yeni bir rota planlamıştır.

Jansen’in ilk gelişme planının ardından Atatürk Parkı, Seyhan Parkı ve yeni tren istasyonuna bakan halk meydanı için ayrıntılı planlar yapılmıştır. Bu planlar Jansen’in sağlıklı bir kentsel çevre yaratma konusundaki çabalarını kentin iklimi ve doğal peyzajı ile uyum içinde yansıtacak şekilde hazırlamıştır.

Jansen, Atatürk ve Seyhan Parkı halka açık bir alan içermesini istemiştir. Bu sebeple alanlarda toplantılar ve açık hava konserleri için sosyal ve kültürel tesisler planlamıştır. Kentin bugünkü merkezi bölümlerini kapsayan bu planda öngörülen iskan alanı 1000 ha büyüklüğündedir. Kentsel gelişmelerin 1950’li yıllardan sonra beklenenden çok daha büyük boyutta olması, bu planı yetersiz kılmış olup sonraki yıllarda tekrar imar planına ihtiyaç duyulmuştur.

Yararlanılan Kaynaklar

  • Ulaş Bahri Çetinkaya, “Adana Kentsel Alanının Tarihi Süreç ve Çevre Düzeni Planı Çerçevesinde İncelenmesi” Planlama Dergisi, S.45 (2009), s.68.
  • Duygu Saban Ökesli, “Hermann Jansen’s Plannıng Prıncıples and Hıs Urban Legacy ın Adana” METU Journal of the Faculty of Architecture Magazine,S.2 (2009),s.46.
Click to rate this post!
[Total: 0 Average: 0]

About the author

Okur Yazarım

2016'nın Ekim ayından itibaren Sanat Tarihi, Mitoloji ve Sembolizm konularında yazılar yazmak üzere bir araya gelmiş küçük bir grubuz. Bu süre içerisinde sizlere okuduğumuz ve araştırdığımız konularda mümkün olduğunca doğru bilgiyi basit bir dille ulaştırmak için çabalıyoruz.

Leave a Comment