Apsis | Terminoloji | Okur Yazarım
Sanat Tarihi Terminoloji

Apsis

Latince “Absida”, İngilizce “Apse”, Fransızca “Abside” ve Yunanca “Apsit” olarak bilinen Apsis, kiliselerde doğrultuyu belirleyen yarım daire ya da yarım çokgen şeklinde ve dışa taşkın olan mimari unsurdur.

Camilerde ise mihrabın karşılığıdır. Kiliselerde, koro yerini ve kutsal bölümü içeren, genellikle yapının doğu ucunda yer alan apsisin üzeri yarım kubbe ya da tonoz ile örtülüdür. Apsisler çoğu zaman apsidiyollerle çevrilidir.

Apsis, Hıristiyan mimarlığına Roma dönemi Bazilikalarından aktarılmıştır. Roma bazilikalarında gördüğümüz absida, kiliselerdeki apsislerin kökenini oluşturmaktadır. Absida, yapı dışına taşan yarım daire şeklindeki gözlerdir. Apsis sözcüğü ayrıca, Antik Çağ yapılarındaki eksedra benzeri bölümler için de kullanılmaktadır.

Yararlanılan Kaynaklar

  • Eczacıbaşı Sanat Ansiklopedisi
  • Doğan Hasol – Ansiklopedik Mimarlık Sözlüğü
Click to rate this post!
[Total: 0 Average: 0]

Yazı Hakkındaki Yorumunuz Nedir?