Apsis | Terminoloji | Okur Yazarım
Sanat Tarihi Terminoloji

Apsis

Written by Okur Yazarım

Latince “Absida”, İngilizce “Apse”, Fransızca “Abside” ve Yunanca “Apsit” olarak bilinen Apsis, kiliselerde doğrultuyu belirleyen yarım daire ya da yarım çokgen şeklinde ve dışa taşkın olan mimari unsurdur.

Camilerde ise mihrabın karşılığıdır. Kiliselerde, koro yerini ve kutsal bölümü içeren, genellikle yapının doğu ucunda yer alan apsisin üzeri yarım kubbe ya da tonoz ile örtülüdür. Apsisler çoğu zaman apsidiyollerle çevrilidir.

Apsis, Hıristiyan mimarlığına Roma dönemi Bazilikalarından aktarılmıştır. Roma bazilikalarında gördüğümüz absida, kiliselerdeki apsislerin kökenini oluşturmaktadır. Absida, yapı dışına taşan yarım daire şeklindeki gözlerdir. Apsis sözcüğü ayrıca, Antik Çağ yapılarındaki eksedra benzeri bölümler için de kullanılmaktadır.

Yararlanılan Kaynaklar

  • Eczacıbaşı Sanat Ansiklopedisi
  • Doğan Hasol – Ansiklopedik Mimarlık Sözlüğü
Click to rate this post!
[Total: 0 Average: 0]

About the author

Okur Yazarım

2016'nın Ekim ayından itibaren Sanat Tarihi, Mitoloji ve Sembolizm konularında yazılar yazmak üzere bir araya gelmiş küçük bir grubuz. Bu süre içerisinde sizlere okuduğumuz ve araştırdığımız konularda mümkün olduğunca doğru bilgiyi basit bir dille ulaştırmak için çabalıyoruz.

Leave a Comment