Akantus | Terminoloji | Okur Yazarım
Sanat Tarihi Terminoloji

Akantus

Written by Okur Yazarım

Akantus Nedir?

Fransızca “Acanthe”, Almanca “Akanthus”, Yunanca “Akantha”, Latince “Acanthus” olarak bilinen Akantus, tüm yaz boyunca muhteşem çiçek açan bir Akdeniz bitkisidir. Akantus, kalın, silindirik ve dik bir gövdeye sahip olan çiçekli, dikenli, yüksek, otsu bitkilerdir. Çiçekleri düzensiz ve asimetriktir. 4-5 dilimli çanak ve 5 dilimli taç kısmından oluşur ve dudaklıdır.

Bu bitkinin yaprakları, mimari başta olmak üzere birçok süsleme sanatında kullanılmıştır. Bu motif, başta Roma ve Bizans sanatı olmak üzere sanat tarihinde pek çok uygarlık sanatında karşımıza çıkmaktadır. Özellikle Korinth ve kompozit sütun başlıkları için oldukça önemli bir süsleme öğesi olan bu motif, Akdeniz çevresinin sanatında çeşitli malzeme ile yaprak, kıvrım veya rozet formunda sayısız denebilecek eserde karşımıza çıkmaktadır.

Akantus bitkisinin yaprakları, mimari başta olmak üzere birçok süsleme sanatında kullanılmıştır. Bu motif, başta Roma ve Bizans sanatı olmak üzere sanat tarihinde pek çok uygarlık sanatında karşımıza çıkmaktadır.
Akanthus yaprağı motifi

Yararlanılan kaynaklar

  • Eczacıbaşı Sanat Ansiklopedisi
  • Adnan Turani-Sanat Terimleri Sözlüğü
  • Yıldız Demiriz-Acanthus; Türkiye’nin arkeoloji ve sanat tarihi terminolojisine yanlış adla girmiş bir bitki motifi
Click to rate this post!
[Total: 0 Average: 0]

About the author

Okur Yazarım

2016'nın Ekim ayından itibaren Sanat Tarihi, Mitoloji ve Sembolizm konularında yazılar yazmak üzere bir araya gelmiş küçük bir grubuz. Bu süre içerisinde sizlere okuduğumuz ve araştırdığımız konularda mümkün olduğunca doğru bilgiyi basit bir dille ulaştırmak için çabalıyoruz.

Leave a Comment