Rape of Ganymede – Villiam Hilton (1806)

Click to rate this post!
[Total: 0 Average: 0]
Jupiter (Zeus) et Junon (Hera) – Annibale Carracci (1560-1609)
The Rape of Europa – Paolo Veronese (1578)

Popüler İçerikler

Yunan Mitolojisinde Artemis

Artemis Yunan dinsel düşüncesinde, en eski ve kendine has özelliği olan tanrıçalardan biri olarak değer görür. Zeus’un kızı ve Apollon’un kız kardeşi olmasına karşın...