Roma ve Yunan Tiyatroları Arasındaki Farklar | Terminoloji | Okur Yazarım
Sanat Tarihi Terminoloji

Roma ve Yunan Tiyatroları Arasındaki Farklar

Written by Okur Yazarım

 

  • Yunan tiyatrosu teatron ve sceneden oluşan iki ayrı yapının birleşimi iken, Roma tiyatroları tek bir yapıdır. Roma tiyatrosunda sahne binası ve auditorium kesintisiz bir çevre duvarı ile bir araya toplanmıştır. Sahne binasının duvarları auditorium ile aynı yüksekliğe çekilerek kapalı bir alan yaratılmış ve seyircinin dış dünya ile ilişkisi kesilerek dikkatin sahnede yoğunlaşması sağlanmaya çalışılmıştır. Kapalı alan oluşumunu biraz daha güçlendiren başka özellikler de mevcuttur. Bunlardan birincisi sahnede gösteri yapanları hava şartlarından korumak için yapılmış olan ahşap çatıdır. Bu uygulamalar Yunan tiyatrosunda mevcut değildir.
  • Yunan tiyatrolarında theatron bir yamaca yaslanmış biçimdedir. Romalı mimarlar kemer ve tonoz kullanarak tiyatroları düz bir zemine oturtabilmekteydiler. Böylece auditorimun en ucundaki seyirciler dahi sahneyi iyi bir biçimde görebiliyorlardı.
  • Yunan tiyatrolarında orkestra, at nalı şeklindeki plana sahip iken Roma tiyatrolarında orkestra yarım daire haline getirilmiştir.
  • Roma tiyatrosunda sahne Yunan tiyatrosuna göre daha yakındır.
  • Yunan tiyatrolarında orkestra Roma tiyatrosundan daha geniş ve tam yuvarlaktır.
  • Yunan tiyatrosunda proskene Roma tiyatrosundan iki kat daha dar ve yüksektir.
  • Yunan tiyatrolarında sahne tek katlıdır. Roma tiyatroları ise iki bazen üç katlı olabilir.

Yararlanılan Kaynaklar

  • Yusuf Parlak – Antik Tiyatro Sahne Unsurlarının, Günümüz Tiyatro Sahnesine Uyarlanışına Yönelik Bir Sentez Çalışması
  • Nurettin Korkmaz- Antik Çağda Tiyatro
Click to rate this post!
[Total: 1 Average: 3]

About the author

Okur Yazarım

2016'nın Ekim ayından itibaren Sanat Tarihi, Mitoloji ve Sembolizm konularında yazılar yazmak üzere bir araya gelmiş küçük bir grubuz. Bu süre içerisinde sizlere okuduğumuz ve araştırdığımız konularda mümkün olduğunca doğru bilgiyi basit bir dille ulaştırmak için çabalıyoruz.

Leave a Comment