Amir Shaykhü(1349-1355)

Click to rate this post!
[Total: 0 Average: 0]
The zawiya of Shaykh Zayn al-Din Yusuf(1298-1325)Şeyh Zeyneddin Yusuf Zaviyesi ve Türbesi (1298-1325),
Sultan Faraj Ibn Barquq (1400-1411)Ferec b Berkuk Hankah, Türbeler ve Sebil-Küttabları

Popüler İçerikler

Yunan Mitolojisinde Artemis

Artemis Yunan dinsel düşüncesinde, en eski ve kendine has özelliği olan tanrıçalardan biri olarak değer görür. Zeus’un kızı ve Apollon’un kız kardeşi olmasına karşın...