Arkaik Dönem Heykeltıraşlığı (Sculpture of the Archaic Period)
Sanat Tarihi

Arkaik Dönem Heykeltıraşlığı (Sculpture of the Archaic Period)

Written by Okur Yazarım

Bu dönemde, Batı Anadolu’da İonia bölgesinde demokratik rejim ve hukuka dayalı ilk kent devletleri kurulmuştur. Modern bilim kurallarını doğal nedenlerle açıklayan doğa bilginleri ilk kez, burada ortaya çıkmıştır. Bu kentler, özellikle Miletos (Balat) Karadeniz ile Marmara Denizi kıyılarında koloniler kurmuşlardı. Böylece İonia’da oluşan “İon Sanatı” kültür belgeleri, Batı Anadolu’dan uzak bölgelere kadar yayılmıştı.

Daha erken devirlerde işlenen ufak boyda heykelciklerin yerine Arkaik Dönem’de ilk kez büyük boyda yapılan heykeller görülmektedir. Bu çağın heykeltıraşlığına özgü frontal duruş (2 ayak üzerinde duran beden ağırlığı) gösteren Kore ve Kuros heykellerinde anıtsal hava sezilmektedir.

In this period the firs city-states, based on democracy and law, were established in the lonian region of Western Asia Minor. It was also in this period that there appeared the first scientists to expound the rules of modern science by natural reasoning. These cities, especially Miletus (modern Balat near Akköy), established colonies on the coasts of the Black Sea and the Sea of Marmara. In this way the cultural traits of “lonian Art” were formed in Ionia and spread out from Western Anatolia into distant regions.

In the Archaic period monumental statues were made in place of the small figurines produced in the preceding ages. The so-called Kore and Kouros statues display a frontal upright stance with the body weight balanced on the feet.

Kuros Başı/Mermer-Samos Adası(Sisam Adası), Arkaik Dönem, İÖ 6. yy – Head of Kouros/Marble- Samos, Archaic Period 6 th cent. BC

Ciddi, sakin ve durağan çehredeki gülümseme tipik “arkaik gülüş” olarak tanımlanmaktadır. Miletos’un bir kolonisi olan Kyzikos (Erdek) eserleri, İon sanatının, Marmara Denizi’nin güney sahillerindeki izlerini ve etkilerini yansıtmaktadır.
 This pose is characteristic of the period. Sculpture was made to look monumental. The smile on the serious, calm, stable face is known as the typical “archaic smile”. Statues from Cyzicus (modern Erdek), which was a colony of Miletus, reflect the traces of lonian art on the south coast of the Sea of Marmara.

Ayakta Genç Erkek Heykeli (Kuros)/Mermer, Kyzikos(Erdek), Arkaik Dönem (İÖ 6 yy ortaları) – Statue of Standing Youth (Kouros)/Marble, Cyzicus (Erdek) Archaic Period, About middle of 6 th cent. BC

Kaynak: İstanbul Arkeoloji Müzesi

Click to rate this post!
[Total: 4 Average: 3.3]

About the author

Okur Yazarım

2016'nın Ekim ayından itibaren Sanat Tarihi, Mitoloji ve Sembolizm konularında yazılar yazmak üzere bir araya gelmiş küçük bir grubuz. Bu süre içerisinde sizlere okuduğumuz ve araştırdığımız konularda mümkün olduğunca doğru bilgiyi basit bir dille ulaştırmak için çabalıyoruz.

Leave a Comment