Michelangelo Merisi da Caravaggio Kimdir? | Sanat Tarihi | Okur Yazarım
Kimdir? Sanat Tarihi

Michelangelo Merisi da Caravaggio Kimdir?

Written by Okur Yazarım

İtalyan ressam Michelangelo Merisi da Caravaggio, Fermo Merisi ve Lucia Aratori’nin oğlu olarak dünyaya gelmiştir. Sanatçının doğum tarihi ve doğduğu şehir kesin olarak bilinmemektedir. Ancak Santa Stefano Kilisesi’nin kayıt defterinde 30 Eylül 1571 tarihinde vaftiz edildiği bilgisi yer almaktadır.

Fermo Merisi ve Lucia Aratori’nin, Caravaggio doğduktan sonraki ilk yıllarda Milano’da kaldıkları ve 1576 senesinde veba salgınından kaçmak için Caravaggio’ya taşındıkları bilinmektedir. Bazı kaynaklarda da Caravaggio’nun çocukluk ve gençlik yıllarını Bergamo’nun bir kasabasında geçirdiği belirtilmiştir.

Lucia Aratori, Caravaggio henüz 12 yaşındayken onu sanata teşvik etmiştir. Caravaggio, resim sanatına olan yeteneğini geliştirebilmek için Tiziano’nun öğrencisi ressam Simone Peterzano’nun yanında çıraklık y

Milano’da çıraklık yaptıktan sonra, 1592’de Roma’ya giden sanatçı, Lorenzo Carli ve Giuseppe Cesari’nin atölyesinde çalışmıştır.  Roma’da olduğu yıllarda hem gerçekçi yaklaşıma, hem de modellerin psikolojik analizine dayalı tablolar yapmaya başlamıştır.

Ünlü İtalyan Ressam Caravaggio, Napoli’de yaşadığı bir saldırı sonrası ağır yaralanmıştır. Yaraların iltihaplanması ve durumunun ağırlaşması üzerine 18 Temmuz 1610 tarihinde vefat etmiştir.  

Sanat Üslubu

Barok dönem ressamları içerisinde adından söz ettirmiştir. Eserleri ile hatrı sayılır bir şöhrete ulaşan sanatçı, sanat yaşamı boyunca sıra dışı kişiliğiyle tanınmıştır. Eserlerinde, dini konuların yanı sıra din dışı ve mitolojik unsurları da kullanan sanatçı, barok üslubunda sayısız eser vermiştir. Caravaggio, barok üslubun bir parçası olan ışık-gölge kullanımını etkili bir biçimde kullanmıştır. Caravaggio, ışığı bir fotoğraf stüdyosu ya da bir tiyatro sahnesi ışığı gibi kullanmıştır. Böylelikle eserde vurgulamak istediği alanı bu ışıkla aydınlatmaktadır. Caravaggio’nun ışık-gölge ile konuya vurgu yaparken figürlerin ifadesini güçlendirmek için hareket olgusuna da yer vermiştir.

Caravaggio’nun dini konulu yapıtlarını daha iyi analiz edebilmek için yapıldığı dönemin sosyal ve politik yapısı ve sanat akımlarını anlamak gerekir. Sanatçının doğduğu ve yetiştiği yıllar, Rönesans döneminin bitişine denk gelen; sanat, din ve iktidar ilişkilerinin iç içe geçtiği oldukça kritik bir dönemdir. Bu dönemde ortaya çıkan Barok üslubun en göze çarpan özelliklerinden biri, ortaya çıktığı dönemde, dinsel konuların yoğun bir şekilde ve kilisenin baskısı altında, kilisenin şekillendirdiği sınırlar içinde ele alınmasıdır.

Caravaggio’ya, sunak üzerine konulmak üzere sipariş edilen “Aziz Matta’ya Çağrı”, “Aziz Matta ve Melek”, “Aziz Matta’nın Şehit Edilmesi” adlı üç resim, yukarıda sözünü ettiğimiz atmosferde yapılmasına rağmen sanatçının gerçekçi doğalcılığının ilk kez bütünüyle ortaya çıktığı yapıtlardır. Caravaggio’nun kompozisyonlarındaki figürleri modellere bakarak yaptığı, bunları halk arasından seçtiği bilinmektedir. Bu tutumunu dinsel ya da mitolojik nitelikteki resimlerinde bile bırakmamıştır. Onun resimlerinde betimlediği kutsal kişiler, örneğin bir Meryem ya da bir ermiş, her gün sokaklarda görülen bir kadın ya da hamal kılıklı bir adam gibidir. Ressamın bu tutumunda, halktan gelişinin ve onlar arasında yaşayışının büyük payı olduğu düşünülmektedir.

Eserleri ve Çalışmaları

Boy Bitten by a Lizard (1593-94): Bu çalışma aynı konuyu temsil eden iki tablodan biridir. Diğer tablo Floransa’daki Roberto Longhi Vakfı’ndadır. Burada genç bir çocuk, Caravaggio’nun erken dönemdeki kıvırcık saçlı halinin bir benzeri gibi tasvir edilmiştir. Çocuk, masadaki meyvelerden birini aldıktan sonra bir kertenkele tarafından ısırılmış ve ısırığın acısıyla geri çekilmiştir.

Boy Bitten by a Lizard

Medusa (c. 1597-1598): Sanatçının en ikonik eserlerinden biri de Medusa tablosudur. Yılanlardan yapılmış saçları ve karşısındakini taşa dönüştüren bakışlarıyla ünlü Medusa, Yunan mitinin Gorgon canavarıdır. Caravaggio bu eserde, Medusa’nın kafasının kesilmesinden hemen sonra aldığı son nefesi tasvir etmiştir.

The Calling of St. Matthew (1599-1600): Aziz Matta’nın Çağrısı isimli eser, Contarelli Şapeli için tasarlanmıştır. Eserde İsa Mesih’in kendisini takip etmesi için Matta’ya ilham verdiği an tasvir edilmiştir. Vergi tahsildarı Matta, diğer dört adamla birlikte bir masada otururken görülmektedir. Sahnenin sağında ise odaya giren İsa ve Aziz Petrus bulunmaktadır. Matta’yı işaret eden kişi ise İsa’dır. Bir ışık huzmesi, masada İsa Mesih’e bakan adamların yüzlerini aydınlatır. Bu, birçok Barok ressamın, özellikle de Caravaggio’nun resme ilgi duyduğu bir ruhsal uyanış ve dönüşüm anının resmedilmesidir.

The Calling of St. Matthew
Yararlanılan Kaynaklar
  • Settar Tarman –Mıchelangelo Merısı da Caravaggıo’nun Hayatı, Üslubu ve Eserleri
  • Serdar Dartar-Caravaggıo’nun Eserlerinde Resimsel Bir Araç Olarak Teatral İfadenin Kullanımı
  • Özlem Kaçmaz Ateş-Öncü Bir Sanatçı Caravaggio ve “Aziz Matta’ya Çağrı”
Click to rate this post!
[Total: 2 Average: 3.5]

About the author

Okur Yazarım

2016'nın Ekim ayından itibaren Sanat Tarihi, Mitoloji ve Sembolizm konularında yazılar yazmak üzere bir araya gelmiş küçük bir grubuz. Bu süre içerisinde sizlere okuduğumuz ve araştırdığımız konularda mümkün olduğunca doğru bilgiyi basit bir dille ulaştırmak için çabalıyoruz.

Leave a Comment