Danae ve Perseus | Yunan Mitolojisi | Okur Yazarım
Mitoloji Yunan Mitolojisi

Danae ve Perseus

Written by Okur Yazarım

Yunan mitolojisinde Danae, Argos kralı Akrisios’la Eurydike’nin -bazı kaynaklarda ise Akrisios’la Aganippe’nin- kızı olarak geçer.

Danae ve Aliesi

Danae’nin büyükbabası Argolis kralı Abas, kahramanlığıyla ve yiğitliğiyle halkın saygısını kazanmış bir kraldır. Abas’ın Aglaia ile yaptığı evlilikten Proitos ve Akrisios (Danae’nin babası) adında ikiz erkek çocuğu olur. Abas ölmeden önce ülke topraklarını oğulları arasında ikiye bölmektense, sırayla tahta geçmelerini emreder. Bu şekilde ülke topraklarının parçalanmaktan koruyacağını düşünür ancak iki kardeşin kavgası ve birbirlerine olan öfkesi daha annelerinin karnındayken başlamıştır. Öyle ki bu kavga Proitos’un Akrisios’un kızı Danae’yi baştan çıkarıp onunla birlikte olmasıyla kanlı bir hesaplaşmaya döner. Bunun üzerine Akrisios tahtı kardeşine bırakmaktan vazgeçerek onu ülkeden kovar. Proitos ise babasından kalan mirası geri alabilmek için sığındığı Lykia kralı İobates’in yardımıyla bir ordu kurar ve kardeşiyle savaşmaya gelir. Yapılan kanlı savaşta kardeşler birbirlerine karşı bir üstünlük sağlanamayınca ülkenin iki parçaya bölünmesine karar verilir. Akrisios’un payına Argos ve çevresi, Proitos’unkine ise Tiryns, Heraion, Midea ve Argolis sahili boyunca uzanan topraklar düşer.

Kahraman Perseus’un Doğumu

Argos kralı Akrisios’un en büyük derdi kendinden sonra tahtını bırakabileceği bir erkek evladının olmamasıdır. Kralın tek çocuğu bir zamanlar amcasıyla gizli aşk yaşayan Danae’dir. Akrisios derdine çare bulmak için bir kahine başvurur. Kahin ise onun hiçbir zaman erkek çocuğa sahip olamayacağını ve Danae’nin dünyaya getireceği erkek çocuk tarafından öldürüleceğini söyler. Telaşa düşen kral, kızının herhangi bir erkekle ilişki kurmasını önlemek için çepeçevre tunçla örtülü bir odaya kapatır onu. Ancak Zeus’un gönlü  Danae’ye kaymıştır. Zeus gönül verdiği Danae için altın yağmuru şeklinde hapishaneye sızar ve Danae’yi hamile bırakır.

Zeus ve Danae’nin birlikteliğinden Perseus adında bir oğlan doğar. Durumu öğrenen kral Akrisios çocuğun babasının Zeus olduğuna inanmaz ve kardeşi Proitos’un kızıyla tekrar ilişkiye girdiğinden şüphelenir. Kral kızını öldürmeye cesaret edemediği için Danae’yle bebek Perseus’u bir sandığa koyarak denize bırakır. Fakat deniz Poseidon tarafından sakinleştirilir. Zeus ise Danae ve Perseus’un içinde olduğu sandığı, Seriphos Adası’da karaya çıkmasını sağlar.

Danae, Perseus ve Kral Polydektes

Burada bulunduklarında ise kral Polydektes, Danae ve oğluna sarayının kapılarını açar ve onları evinde konuk eder. Zamanla Danae’ya sevdalanan kral Polydektes aşkına karşılık bulamaz. Perseus çok geçmeden bu durumu fark eder ve annesinin yanından ayrılmamaya karar verir. Kahramanlığı ve yiğitliği ile herkesin hayranlığını kazanmış olan Perseus’dan çekinen kral şiddete başvuramaz ve Perseus’un oradan ayrılması için bir plan hazırlar. Perseus’a Pelops’un kızı Hippodameia’ya talip olduğunu ve onu babasından istemek için diğer taliplerden daha fazla hediye götürmek zorunda olduğunu söyler. Perseus ise madem ki annemden vazgeçerek Hippodameia ile evlenmek istiyorsun, sana istediğin hediyeyi sunacağıma söz veriyorum. Bu, Gorgon Medusa’nın kesik başı olsa bile der. Polydektes ise bu hediyenin bütün hediyelerden daha değerli olacağını belirterek bunu kabul eder.

Perseus tüm zorluklara rağmen tanrıların da yardımıyla Medusa’nın başını keserek yanına alır ve dönüş için yola çıkar. Sonunda annesinin bulunduğu Seriphos’a gelen Perseus yokluğu sırasında kral Polydektes’in Pelops’un kızıyla evlenmediğini ve bunun kendisine yapılan bir oyun olduğunu anlar. Bu sırada annesi Danae kralın zorbalıklarından kaçıp kurtulmak için bir tapınakta saklanmıştır. Daha sonra Perseus kral ve arkadaşlarının bulunduğu odaya girerek söz verdiği gibi Gorgon Medusa’nın başını getirdiğini ve krala sunabileceğini söyler. Perseus odadakilerin alaylı bakışları arasında sihirli torbadan çıkardığı kafayı göstererek herkesi taşa çevirir.

Annesini sığındığı tapınaktan kurtaran Perseus, Argos’a doğru yola çıkar. Amacı bir zamanlar kendisini ve annesini ölüme gönderen büyükbabası Akrisios’tan öç almaktır. Fakat torunun gelişini önceden haber alan Akrisios hemen Pelasgların ülkesine kaçar. O sırada Pelasg Kralı Teutamides, ölen babası onuruna cenaze oyunları düzenlemiş ve Perseus’un da bu oyunlara katılmasını istemiştir. Bu isteği kabul eden Perseus, Akrisios’un da seyirciler arasında bulunduğu bir sırada oyunlara katılır. Gencin attığı disk, Tanrıların isteği ile yönünü değiştiren rüzgarın yardımıyla doğruca Akrisios’un ayağına isabet eder ve onu hemen oracıkta öldürür.

 Yararlanılan Kaynaklar

  • Robert Graves – Yunan Mitleri
  • Azra Erhat – Mitoloji Sözlüğü
  • Arthur Cotterell & Rachel Storm – Büyük Dünya Mitoloji Atlası (Alfa Yayınları)

 

Click to rate this post!
[Total: 28 Average: 2.7]

About the author

Okur Yazarım

Leave a Comment