Bunları Biliyor muydunuz? | Okur Yazarım
Genel

Bunları Biliyor muydunuz?

Yunan mitolojisine göre; İo ile yakınlaşan Zeus, Hera yanlarına geldiği sırada İo’yu gizlemek için, onu beyaz bir ineğe dönüştürür. Şüphelenen Hera ise, ineği kendisine hediye olarak alır ve onu, Argos Panoptis adındaki canavarın korumasına bırakır. Zeus tarafından yollanan Hermes, canavarı öldürerek İo’nun kaçmasını sağlar. Ancak bunu öğrenen Hera, ineğin peşine onu sürekli rahatsız eden bir sığır sineği takar. İo, bu sinekten kaçmak için İstanbul Boğazı’ndan geçer. Bu anlatıdan dolayı, İstanbul Boğazı’na, “ineğin geçtiği yer” anlamına gelen “Bosphorus” denmiştir. (David Teniers the Elder – Io, transformed into a cow, is handed to Juno by Jupiter)

Click to rate this post!
[Total: 14 Average: 4.1]

About the author

Okur Yazarım

Leave a Comment