Bir Şehir Plancısı Olarak Hermann Jansen | Şehircilik | Okur Yazarım
Sanat Tarihi Şehircilik

Bir Şehir Plancısı Olarak Hermann Jansen

Written by Okur Yazarım

Hermann Jansen Kimdir?

Hermann Jansen, 28 Mayıs 1869 yılında Almanya’nın Aachen şehrinde doğmuştur. Jansen, Aachen Teknik Yüksekokulu’nda mimarlık ve şehir planlama eğitimi aldıktan sonra 1898 yılından itibaren Berlin’de çalışmıştır. 1909 yılında Büyük Berlin Yarışması’nda “Muhtemel Sınırlarda” sloganıyla birincilik ödülü kazanmıştır. Büyük Berlin Yarışması’nda birincilik ödülü getiren imar planı, dönemi için sınırları aşan gelişmiş bir özelliğe sahip olsa da I. Dünya Savaşı sebebiyle uygulanamamıştır. İmar planı, sadece Schöneberg güney bölgesi ve Tempelhof alanı için gerçekleşebilmiştir.

Berlin İmar Planı

Daha sonra gerçekleşen imar planı (Dresden, Plauen, Leipzig, Emden dahil) yarışmalarında göze çarpan başarılar Jansen’e hızla ün ve genel bir tanınma kazandırmıştır. Modern kentsel mimarlığın kurucusu ve lideri olan Jansen, 1919’da Stuttgart Teknik Üniversitesi tarafından fahri doktora unvanıyla onurlandırılmıştır. 1920’de ise kentsel mimarlık profesörü olarak Technische Hochschule Charlottenburg’a atanmıştır.

Technische Hochschule Charlottenburg

Jansen, iyi bir mimar ve şehir planlayıcısı olmasının yanı sıra “Der Baumeister” isimli dergide yazar olarak görev almıştır. Berlin Mimarlar Derneği ve Alman Mimarlar Birliği üyesi olan Jansen, Prusya’da Şehircilik Danışma Kurulu’nda da faaliyet göstermiştir.

Jansen ve öğrencileri.

Jansen, birçok öğrenciye yurtiçi ve yurtdışında mimarlık ve şehir planlama eğitimi vermiştir. Almanya ve Avrupa’da birçok şehir imar planı için görevlendirilen Jansen’in en önemli çalışmaları Türkiye’de gerçekleştirdiği faaliyetlerdir. Hermann Jansen, 1917 yılında gerçekleşen “Çağın Büyük  Kentleri” konferansına katılmak için ilk defa Türkiye’ye gelmiştir. Hermann Jansen, “Çağın Büyük Kentleri” konferansında vurguladığı planlama ilkeleri 1927 yılında Ankara yarışma projesinin ve Türkiye’de diğer yedi kent için ürettiği planların temel ilkelerini oluşturacaktır. Hermann Jansen’in Türkiye’deki ilk görevi ve ilk başarısı Ankara olmuştur. Onun dışında İzmit, İzmir, Adana, Tarsus ve Mersin şehirlerinin de imar planını hazırlamıştır. Hermann Jansen’in başarılarla dolu hayatı, 20 Şubat 1945 yılında doğduğu Berlin şehrinde son bulmuştur.

Hermann Jansen’ın Türkiye’deki Şehircilik Faaliyetleri

Hermann Jansen, Türkiye’ye ilk defa 1917 yılında gelmiş ve ülkeye bir sonraki gelişi Ankara şehrinin imarı için düzenlenen imar yarışmasına katılmak için olmuştur. Şehir plancısının Türkiye’de adını duydurduğu ilk plan Ankara için yapılmış olup daha sonraki yıllarda İzmir, İzmit, Mersin, Adana ve Gaziantep gibi şehirlerde de faaliyet göstermiştir.

Yararlanılan Kaynaklar

  • Hans Reuther, ” Hermann Jansen “,  Neue Deutsche Biographie ,10 (1974), s. 340.
  • Arslan Alp Aşkan, 1922-1960 Yılları Arasında, İzmir’deki Mimarlık ve Kentsel Planlama Bağlamında Rıza Aşkan, İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, İstanbul, 2011.s.134.
  • Gönül Tankut, “Ankara’nın Başkent Olma Süreci”, ODTÜ Mimarlık Fakültesi Dergisi,C.8,S.2 (1988),s.101.
  • Serhat Ulubay, Kamu Yapılarının Yeniden Değerlendirilmesinde Yarışmaların Önemi:Ankara(1923-1938)- Berlin Örneği, Yıldız  Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, İstanbul 2015.s.35.

Click to rate this post!
[Total: 0 Average: 0]

About the author

Okur Yazarım

2016'nın Ekim ayından itibaren Sanat Tarihi, Mitoloji ve Sembolizm konularında yazılar yazmak üzere bir araya gelmiş küçük bir grubuz. Bu süre içerisinde sizlere okuduğumuz ve araştırdığımız konularda mümkün olduğunca doğru bilgiyi basit bir dille ulaştırmak için çabalıyoruz.

Leave a Comment