The Rape of Europa – Paolo Veronese (1578)

Click to rate this post!
[Total: 0 Average: 0]
Rape of Ganymede – Villiam Hilton (1806)
Leda and the Swan – Cesare da Sesto(1477-1523) After Leonardo da Vinci (1452-1519)

Popüler İçerikler

Yunan Mitolojisinde Artemis

Artemis Yunan dinsel düşüncesinde, en eski ve kendine has özelliği olan tanrıçalardan biri olarak değer görür. Zeus’un kızı ve Apollon’un kız kardeşi olmasına karşın...