Sultan Faraj Ibn Barquq (1400-1411)Ferec b Berkuk Hankah, Türbeler ve Sebil-Küttabları | Okur Yazarım

Sultan Faraj Ibn Barquq (1400-1411)Ferec b Berkuk Hankah, Türbeler ve Sebil-Küttabları

Click to rate this post!
[Total: 0 Average: 0]

About the author

Okur Yazarım

Leave a Comment