Ana Sayfa Memlüklü, Karahanlı ve Gazneli Dönemi Mimari Planları The zawiya of Shaykh Zayn al-Din Yusuf(1298-1325)Şeyh Zeyneddin Yusuf Zaviyesi ve Türbesi (1298-1325),

The zawiya of Shaykh Zayn al-Din Yusuf(1298-1325)Şeyh Zeyneddin Yusuf Zaviyesi ve Türbesi (1298-1325),

Click to rate this post!
[Total: 0 Average: 0]
Sultan Baybars al-Jashankir(1307-1310)Çeşnigir Hankah ve Türbesi (1307-10)
Amir Shaykhü(1349-1355)

Popüler İçerikler

Yunan Mitolojisinde Artemis

Artemis Yunan dinsel düşüncesinde, en eski ve kendine has özelliği olan tanrıçalardan biri olarak değer görür. Zeus’un kızı ve Apollon’un kız kardeşi olmasına karşın...