Ana Sayfa Memlüklü, Karahanlı ve Gazneli Dönemi Mimari Planları Sultan Kalavun Medrese, Türbe ve Maristanı (1284-85)

Sultan Kalavun Medrese, Türbe ve Maristanı (1284-85)

Click to rate this post!
[Total: 0 Average: 0]
BAYN AL-QASRAYN_ WITH THE COMPLEXES OF AL-NĀSIR, QALA’UN AND BAYBARS
Manakeldi Kervansarayı

Popüler İçerikler

Yunan Mitolojisinde Artemis

Artemis Yunan dinsel düşüncesinde, en eski ve kendine has özelliği olan tanrıçalardan biri olarak değer görür. Zeus’un kızı ve Apollon’un kız kardeşi olmasına karşın...