Kasım Paşa Cami, Edirne.

Click to rate this post!
[Total: 0 Average: 0]
Karagöz Ahmed Paşa Camisi, Kütahya. Plan (A. Yüksel)
Kazasker Ivaz Efendi Camisi, Eğrikapı, İstanbul Plan (A. Kuran)

Popüler İçerikler

Yunan Mitolojisinde Artemis

Artemis Yunan dinsel düşüncesinde, en eski ve kendine has özelliği olan tanrıçalardan biri olarak değer görür. Zeus’un kızı ve Apollon’un kız kardeşi olmasına karşın...