Pazar, Mayıs 28, 2017

Konstantinopolis Hipodromu

Hipodrom, Grekçe Hippos (At) ve dromos (Yol, yarış, yarış pisti) kelimelerinden oluşmuş bir bileşik isim olup at ve araba yarışlarının yapıldığı yer olarak tanımlanmaktadır....

Güzel Atlar Ülkesi Kapadokya

Kapadokya adı Perslerin bölgeye “Güzel Atlar Ülkesi’’ anlamında verdikleri “ Katpatuka’’ adından gelmektedir. MS 1. yüzyılda yaşayan Plinius ise Kapadokya adının, Kızılırmak’ın kollarından biri...

Müzikle Tedavi

Müzik terimi köken olarak Latince “musica” sözcüğünden gelir. Musica sözcüğünün, Yunan mitolojisindeki tanrı Zeus’un 9 peri kızına verilen isim olan  “müz” kökünden geldiği savunulur. Müzik...

Türklerde At Kurban Etme Geleneği

Türklerde Atın Önemi İslam öncesi bozkır kültürü, temel olarak göçebe uygarlığı ile ifade edilirse bu uygarlığın içindeki en önemli unsurun “at” olduğu söylenebilir. Bilindiği üzere...